ČO JE HAVARIJNÉ POISTENIE?

Havarijné poistenie (označované tiež ako KASKO či CASCO) je poistenie, ktorého cieľom je chrániť vlastný majetok pred rizikom straty jeho hodnoty v dôsledku rizík náhodnej alebo nepredvídateľnej udalosti (havária, krádež, živelná udalosť a napríklad aj hlodavce), a to najmä tých udalostí, ktoré nekryje povinné zmluvné poistenie.

Kým zákonné poistenie motorových vozidiel je povinné poistenie pre každé motorové alebo prípojné vozidlo, havarijné poistenie je dobrovoľným poistením.

Ako si výhodne uzatvoriť havarijné poistenie:

 • 1. Zadajte údaje do porovnávacej kalkulačky.
 • 2. Z ponúk poisťovní si vyberte tú najvýhodnejšiu pre vás.
 • 3. Zadajte doplňujúce údaje a uzatvorte si havarijné poistenie.
 • 4. Uhraďte poistné a skontrolujte si, či vám na e-mail, ktorý ste zadali, boli doručené všetky potrebné dokumenty.
 • 5. Vykonajte obhliadku vozidla podľa pokynov od poisťovne.

Viac o postupe ako uzatvoriť havarijné poistenie

Aké druhy vozidiel možno havarijne poistiť?

 • motocykel – je ho možné uzatvoriť, ale len v niektorých poisťovniach poskytujúcich havarijné poistenie
 • trojkolka, štvorkolka – len v niektorých poisťovniach
 • osobné a úžitkové vozidlo do 3,5 t – je ho možné uzatvoriť vo všetkých poisťovniach
 • nákladné vozidlo nad 3,5 t – havarijné poistenie je možné dojednať vo väčšine poisťovní
 • ťahač, špeciálny automobil – nie je možné dojednať u všetkých poisťovateľov
 • autobus, traktor – nie je možné dojednať u všetkých poisťovateľov
 • prípojné vozidlo, príves, náves – nie je možné dojednať poistenie u všetkých poisťovateľov a pre všetky druhy prípojných vozidiel

Havarijné poistenie je teda možné uzatvoriť vo všetkých poisťovniach len v kategórii osobné a úžitkové vozidlá do 3,5 t.

Havarijne poistiť je možné:

 • vozidlá, ktoré má poistník vo vlastníctve
 • vozidlá, ktoré má poistník ako nájomca v leasingovom prenájme
 • vozidlá, ktoré poistník oprávnene prevzal alebo používa
 • vozidlá nové
 • vozidlá ojazdené – obvykle do veku 12 až 15 rokov podľa štandardov jednotlivých poisťovní
 • vozidlá zakúpené v SR aj vozidlá dovezené zo zahraničia (autorizovaným predajcom i individuálne)

Všeobecne pre akékoľvek havarijné poistenie však platí, že vozidlo musí byť v čase uzatvárania poistenia nepoškodené, v riadnom technickom stave a spôsobilé k prevádzke.

KASKO poistenie je možné uzatvoriť podľa spôsobu používania vozidla pre:

 • súkromné účely – všetky poisťovne
 • podnikanie – všetky poisťovne
 • autoškola, autopožičovňa, taxislužba – vždy s rizikovou prirážkou, ale nie vo všetkých poisťovniach

Aké riziká kryje havarijné poistenie?

 • havária (poškodenie vozidla alebo jeho častí v dôsledku dopravnej nehody)
 • živelná udalosť (poškodenie vozidla alebo jeho častí v dôsledku náhodnej živelnej udalosti, napr. pád stromu, zosuv pôdy, víchrica, povodeň a pod.)
 • vandalizmus (poškodenie vozidla alebo jeho častí zisteným alebo nezisteným páchateľom)
 • odcudzenie (odcudzenie vozidla krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím)

Havarijné poistenie sa dá uzatvoriť pre všetky riziká naraz (tzv. all risk) alebo pre riziko havárie, v ktorom je zároveň kryté aj riziko živelnej udalosti. Hoci v súčasnosti nie všetky poisťovne poskytujú havarijné poistenie so zúženým krytím „havária + živel“, všetky poisťovne ale ponúkajú produkt s krytím všetkých rizík all risk a k tomu aj asistenčné služby.
Havarijné poistenie, na rozdiel od PZP, sa dojednáva vždy so spoluúčasťou.

Pozrite si, aké máte možnosti spoluúčasti.

Doplnkové pripoistenia

Okrem základných rizík poskytuje havarijné poistenie možnosť dojednať rôzne pripoistenia k základnému poisteniu:

 • pripoistenie skiel vo vozidle (v niektorých poisťovniach pripoistenie čelného skla)
 • pripoistenie batožiny
 • úrazové pripoistenie (poistenie sedadiel)
 • pripoistenie náhradného vozidla
 • doplnkové pripoistenie asistenčných služieb
 • pripoistenie právnej asistencie (pomoci)

Územné krytie pre havarijné poistenie

Všetky poisťovne ponúkajú havarijné poistenie s krytím pre územie celej Európy. Európou sa obvykle myslí geografické územie Európy s výnimkou niektorých štátov (napr. štátov bývalého ZSSR, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ).

V niektorých poisťovniach je ale možné uzatvoriť aj havarijné poistenie platné napr. len pre SR, resp. SR + ČR. Takéto havarijné poistenie má potom, samozrejme, výhodnejšiu sadzbu a nižšiu cenu.

Výluky pre havarijné poistenie

Uzatvorenie havarijného poistenia sa odporúča všetkým držiteľom motorových vozidiel. Hoci ide o nadštandardnú ochranu motorového vozidla, je naivné myslieť si, že čokoľvek sa autu stane bude poisťovňou uhradené. Pri uzatváraní havarijného poistenia je dôležité, aby si poistník dobre preštudoval poistnú zmluvu, najmä časť týkajúcu sa výluk z poistenia.

Výluky sú škodové udalosti, ktoré poisťovne stanovujú vo všeobecných alebo osobitných podmienkach. Ide o udalosti, pri ktorých klient nemá nárok na poistné plnenie, aj keď má uzavreté havarijné poistenie.

Medzi výluky patria napríklad:

 • škody, ktoré spôsobil poistník na vozidle úmyselne
 • škody spôsobené pri používaní vozidla na trestnú činnosť
 • škody spôsobené vedením vozidla osobou, ktorá nemá platný vodičský preukaz (prípadne bola pod vplyvom alkoholu)
 • škody, ktoré vznikli pri rôznych pretekoch
 • škody, ktoré vznikli v dôsledku nepokojov, štrajkov,...
 • škody, ktoré boli spôsobené nesprávnou obsluhou prípadne nesprávnou údržbou vozidla atď.

Poisťovne ponúkajúce havarijné poistenie, nemusia mať v poistných podmienkach všetky výluky rovnaké. To znamená, že čo je výlukou v jednej poisťovni, nemusí byť výlukou aj v druhej. V prípade akýchkoľvek nejasností či otázok je preto potrebné ich konzultovať so svojim poisťovateľom, príp. poistným sprostredkovateľom a to ešte pred podpísaním poistnej zmluvy!

Havarijné poistenie online

Potrebujete uzavrieť havarijné poistenie, no neviete, v ktorej poisťovni?
Nie ste si istý tým, čo všetko si môžete dať v rámci havarijného poistenia pripoistiť?
Máte obmedzený rozpočet a ste ochotný do poistenia investovať len určitú finančnú čiastku?
Nevadí. My vám poradíme.

Naša kalkulačka havarijného poistenia vám pomôže vypočítať, ktoré havarijné poistenie je pre vás cenovo najvýhodnejšie. Keďže spolupracujeme s väčšinou poisťovní na slovenskom poisťovacom trhu, možnosť výberu je naozaj široká.

Ak by ste potrebovali v súvislosti s poistením bližšie poradiť, sú tu pre vás naši odborní poradcovia. Každý pracovný deň od 8:00 do 17:00 ich môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Havarijné poistenie si vďaka nám uzavriete rýchlo, jednoducho a pohodlne.