Havarijné poistenie a spoluúčasť

Pravdepodobnosť, že sa stanete účastníkom dopravnej nehody je čoraz vyššia. Okrem škody, ktorú môžete sám spôsobiť druhému účastníkovi cestnej premávky však môže vzniknúť aj škoda vám. A vlastný majetok si človek vždy stráži a chráni viac! Aj preto je viac než vhodné uzatvoriť si havarijné poistenie.

Predtým, ako sa havarijné poistenie uzatvorí, je dobré zvážiť, ktorým rizikám je vodič a jeho vozidlo, na ktoré sa poistenie uzatvára, vystavované najviac a ktorým naopak najmenej. Podľa toho sa dá následne uzavrieť havarijné poistenie ideálne šité na mieru klienta.

Na rozdiel od PZP však pre havarijné poistenie platí, že sa uzatvára dobrovoľne a dojednáva sa vždy so spoluúčasťou. Spoluúčasťou je v poistnej zmluve dohodnutá suma, ktorá sa odpočíta z plnenia poisťovateľa pri každej poistnej udalosti. Ide teda o sumu, ktorú musí poistník uhradiť zo svojho „vrecka“. Spoluúčasť pre havarijné poistenie sa obvykle dojednáva v percentuálnej hodnote s vyznačením minimálnej sumy, napr. spoluúčasť 5 %, minimálne 165,97 €.

Výber spoluúčasti má vplyv na výšku poistného, ktorú poistník za havarijné poistenie vozidla nakoniec v tej – ktorej poisťovni platí: čím je dohodnutá spoluúčasť vyššia, tým je poistné nižšie a naopak.

Havarijné poistenie v súčasnosti v SR ponúka mnoho variantov spoluúčastí – od nulovej 0 % až po 30 % spoluúčasť. Vyššie spoluúčasti sa využívajú najmä pri poisťovaní nákladných vozidiel, ťahačov, pre havarijné poistenie osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 t sa najčastejšie používajú tieto druhy spoluúčastí:

 • 2 %, minimálne 66,39 €
 • 5 %, minimálne 165,97 €
 • 10 %, minimálne 331,94 €

Príklady uplatnenia spoluúčasti v plnení poisťovne:

 • 1. poistník si uzatvoril havarijné poistenie so spoluúčasťou 5 %, min. 165,97 € – oprava vozidla po nehode stála 1 659,70 €
  • poisťovňa v plnení uplatnila spoluúčasť nie 5 % (čo by činilo 82,99 €), ale sumu minimálnej hodnoty 165,97 €
  • poisťovňa plnila náhradu škody vo výške 1 493,73 € = 1 659,70 € (faktúra za opravu) – 165,97 € (spoluúčasť)
 • 2. poistník si uzatvoril havarijné poistenie so spoluúčasťou 5 %, min. 165,97 € – oprava vozidla po nehode stála 4 979,09 €
  • poisťovňa v plnení uplatnila spoluúčasť v percentuálnom vyjadrení, t.j. 5 %, čo znamená spoluúčasť poistníka vo výške 248,95 €
  • poisťovňa plnila náhradu škody vo výške 4 739,14 € = 4 979,09 € (faktúra za opravu) – 248,95 €
 • 3. poistník A si uzatvoril havarijné poistenie so spoluúčasťou 5 %, min. 165,97 € a poistník B si uzatvoril havarijné poistenie so spoluúčasťou 10 %, min. 331,94 € – oprava vozidiel oboch poistníkov po nehode stála 3 319,39 €
  • poistník A so spoluúčasťou 5 % obdržal od poisťovne poistné plnenie vo výške 3 153,42 €
  • poistník B so spoluúčasťou 10 % obdržal od poisťovne poistné plnenie vo výške 2 987,45 €

Chcete sa vyhnúť autonehode a zbytočnému poistnému plneniu, ktoré poskytuje havarijné poistenie? Najlepšou prevenciou je dodržiavanie pravidiel cestnej premávky! Ako na to? Čítajte ďalej!

Dvadsatoro pre vodičov

 • 1. Povinnosť celoročného svietenia.
 • 2. Maximálna povolená rýchlosť v obciach 50km/hod.
 • 3. Minimálna rýchlosť na diaľniciach je 80 km/hod. a maximálna 130 km/hod.
 • 4. Povinnosť prílb pre cyklistov jazdiacich mimo obce a reflexného oblečenia v prípade zníženej viditeľnosti.
 • 5. Povinnosť cyklistov mladších ako 15 rokov mať prilbu aj v obci.
 • 6. Zákaz jazdy detí do 10 rokov na bicykli na hlavných cestách bez dohľadu osoby staršej ako 15 rokov.
 • 7. Zvýšenie pokút za alkohol za volantom, prejazd na červenú alebo útek z miesta nehody.
 • 8. V prípade nezaplatenie pokuty odobratie vodičského preukazu.
 • 9. Blokové pokuty do výšky 650 €.
 • 10. Ukladanie pokút vodičom za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti má právo iba štátna polícia.
 • 11. Polícia má byť privolaná len k nehode, kde prišlo k zraneniu alebo usmrteniu, alebo k celkovej škode vyššej ako 3983 €. V prípade privolania a zistenia nižšej škody, je povinnosť vodiča zaplatiť pokutu za priestupok.
 • 12. V prípade škody nižšej ako 3983 € polícia môže prísť, nevydá ale potvrdenie pre poisťovňu. V tomto prípade môže dostať vodič pokutu aj od poisťovne, ak jej zahlási, že škoda má nižšiu hodnotu, ako v skutočnosti vznikla.
 • 13. Parkovanie na chodníkoch bude naďalej povolené, nutné bude ale dodržanie priechodu v šírke 1,5 metra pre chodcov.
 • 14. Zákaz antiradarov.
 • 15. Právomoc polície zobrať vodičovi technický preukaz alebo evidenčné číslo vozidla.
 • 16. Povinnosť prezutia zimných pneumatík pre nákladné autá a autobusy od 15. novembra do 31. marca.
 • 17. Povinnosť prezutia zimných pneumatík u ostatných vozidiel v prípade, ak je na ceste ľad, sneh alebo poľadovica.
 • 18. Telefonovanie počas šoférovania povolené len s handsfree.
 • 19. Možnosť vodičov odpracovať si pokutu nad 66 € verejnoprospešnými prácami, pričom pokuta 3 € má hodnotu 1 hodiny práce.
 • 20. Zavedenie novej kategórie priestupkov „spáchaných závažným spôsobom“ , ktoré sú taxatívne určené.