Čo určuje cenu havarijného poistenia?

Každý motorista, ktorý sa rozhodne svoje vozidlo havarijne poistiť bude mať inú výšku poistného. Prečo je to tak? Poisťovne pri výpočte ceny poistky berú do úvahy viacero faktorov, ktoré sú pri každom vodičovi iné. Priblížime vám tie základné kritériá, ktoré sa používajú pri výpočte konečnej ceny havarijnej poistky.

Vek a bydlisko poistníka

Poisťovne považujú mladších vodičov z väčších miest za rizikovejších, než tých starších z menších miest. Vodiči v mladšom veku majú menej skúseností, preto je pri nich väčšia pravdepodobnosť, že spôsobia nehodu. Vo väčších mestách je zasa hustejšia premávka, čo zvyšuje pravdepodobnosť škodovej udalosti alebo autonehody.

Cena vozidla

Ocenenie vozidla zohráva dôležitú rolu pri výpočte konečnej ceny havarijného poistenia. Je to tak preto, lebo drahšie autá majú aj finančne náročnejší servis. Preto platí, že čím je vozidlo drahšie, tým vyššie poistné bude mať.

Škodovosť

Prihliada sa samozrejme aj na to, či vodič v minulosti mal nejaké poistné udalosti. Každá poisťovňa si sama určuje, do akej mieri skúma škodovosť šoféra. Niektorí poisťovatelia berú do úvahy všetky poistné udalosti za posledných 5 rokov, iní za posledné 3 roky a určite nájdete aj poisťovňu, ktorá má toto pravidlo nastavené inak.

Vek auta

Svoju rolu zohráva aj dátum prvej registrácie automobilu. Asi nikoho neprekvapí, že novšie vozidlá majú vyššie sadzby havarijného poistenia. V prípade, že vlastníte auto, ktoré sa už havarijne poistiť neoplatí, môžete si v rámci PZP uzatvoriť rôzne užitočné pripoistenia.

Zvolený rozsah poistky

Havarijnú poistku si môžete uzatvoriť v rôznych variantoch, podľa toho, aké riziká kryje. Nižšie varianty majú logicky nižšie ceny, než tie vyššie. Vo všeobecnosti sa však odporúča uzatvoriť si balík so všetkými základnými rizikami, tzv. all risk.

Spoluúčasť

V prípade tohto typu poistenia sa na náhrade škody podieľa aj sám poistník, a to formou spoluúčasti. Tá sa určuje v percentách a platí, že čím je spoluúčasť nižšia, tým je poistné vyššie a naopak.

Ďalšie kritériá

Okrem vyššie vymenovaných prihliadajú poisťovne na celý rad ďalších faktorov. Každý poisťovateľ im zároveň prikladá inú dôležitosť a to je tiež jeden z dôvodov, prečo sa oplatí poistenie porovnávať. Nikdy neviete, ktorá poisťovňa vám dá najlacnejšie alebo najvýhodnejšie havarijné poistenie. S našou porovnávacou kalkulačkou to zistíte za pár minút.